Maltepe İlçesi Suriyeli Kardeşlerinin Yarasını Sarıyor

Fotoğraf: Ceren Can Korkmaz

Maltepe Kaymakamlığı tarafından geliştirilen ve yürütülen, Maltepe Belediyesi ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından desteklenen “Maltepe İlçesi Suriyeli Kardeşlerinin Yarasını Sarıyor: Suriyeli Çocukların Travma Sonrası Stres Bozukluklarının Teşhis ve Tedavisi Projesi” ile ilçemizde ikamet etmekte olan 6-17 yaş grubu 354 Suriyeli mülteci çocukta, maruz kaldıkları savaş ve göç yaşantılarına bağlı olarak ortaya çıkabilecek post-travmatik stres bozukluklarının (PTSD) teşhis ve tedavisi gerçekleştirilmektedir.  
Projede sadece bilimsel araştırma ve müdahale yöntemleri esas alınmıştır. Bu nedenle PTSD teşhisinde “Çocuklar İçin Post Travmatik Stres Bozuklukları Tepkisi Ölçeği” (CPTS-RI) ve travma tedavisinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından tavsiye edilen EMDR (Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) terapi yöntemi uygulanacaktır. Proje sayesinde ilçemizde yaşayan yüzlerce mülteci çocuğun psikososyal gelişimine katkı sağlanmış olup aynı zamanda çocukların okullaşma oranında %100 artış hedeflenmektedir. Uygulanan bilimsel araştırma yaklaşımı ve hedeflenen proje çıktıları itibariyle projemizin İstanbul’un diğer ilçeleri için de örnek teşkil edeceği düşünülmektedir.
Tamamlanan projemizin özet sonuç raporuna https://projemaltepe.gov.tr/suriyeli-cocuklar-projesi-tamamlandi adresinden ulaşabilirsiniz.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir