Maltepe  Kaymakamlığı tarafından proje planı geliştirilen ve yürütülen, Birleşmiş Milletler Mültecileri Yüksek Komiserliği ve Maltepe Belediyesi ortaklığıyla desteklenen “Maltepe İlçesi Suriyeli Kardeşlerinin Yarasını Sarıyor: Suriyeli Çocukların Travma Sonrası Stres Bozukluklarının Teşhis ve Tedavisi” projemiz 28 Şubat 2018 tarihinde başarıyla tamamlanmıştır. 1 Ağustos 2017 tarihinde başlayan proje faaliyetleri aradan geçen 7 ayın sonunda tüm hedeflerine ulaşarak örnek bir başarıya imza atmıştır.

Gerçekleştirilen Faaliyetler

1. Aşama: Tarama Faaliyetleri
Suriye’de yaşanan savaş ve insanlık dramından kaçarak aileleriyle birlikte ilçemize sığınan Suriyeli çocukların mevcut travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) semptomlarının taranması projenin ilk aşamasını oluşturmuştur. Bu minvalde, resmi kayıtlara göre 183 hanede yaşayan 354 Suriyeli çocuğun TSSB seviyeleri, psikolojik iyi oluş halleri ve depresyon düzeyleri, yaşadıkları evler teker teker ziyaret edilerek psikometrik ölçümlerle taranmıştır. Hane ziyaretleri yaklaşık 3 ay sürmüş ve bu süreçte 204 Suriyeli çocuğa ulaşılmıştır. Ulaşılamayan çocukların büyük bir kısmının kentsel dönüşüm ve muhtelif nedenlerle aileleriyle birlikte adres değiştirdikleri tespit edilmiştir. Yapılan ölçümlerin analizleri neticesinde, Maltepe’de yaşayan 204 Suriyeli çocuktan 121’inin (%59) orta, ağır ya da çok ağır düzeyde savaş ve göçe bağlı olarak oluşan travmaların mağduru olduğu belirlenmiştir.

2. Aşama: Terapistlerin Eğitimleri
Travma mağduru Suriyeli çocukların rehabilitasyonu için Dünya Sağlık Örgütü tarafından uygulanması tavsiye edilen EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) terapi yöntemi uygulanmıştır. Bu amaçla, proje ekibinde yer alan bir klinik psikolog ve 4 psikolojik danışmana Davranış Bilimleri Enstitüsü tarafından EMDR ve Grupla EMDR eğitimleri verilmiştir. Örnek terapi uygulamaları ve aldıkları süpervizyon desteğinin ardından eğitimlerini başarıyla tamamlayan proje ekibi üyeleri, Avrupa EMDR Birliği tarafından akredite edilmiş EMDR terapisi sertifikalarını alarak Üsküdar Üniversitesi’nde görev yapan bir psikiyatrın rehberliğinde terapi çalışmalarına başlamıştır.

3. Aşama: Suriyeli Çocukların Rehabilitasyonu
Tarama çalışmaları sırasında tespit ettiğimiz 121 travmatize çocuğumuza rehabilitasyon hizmeti sağlamak için tekrar ulaşılmıştır. Aradan geçen 2 ay sürede bile pek çok Suriyeli ailenin ikametgâh değiştirdiği, bazı ailelerin ise çocuklarının rehabilitasyon sürecini kabul etmediği görülmüştür. Tüm bu zorluklara rağmen, grupla EMDR uygulamaları ve ardından gerçekleştirilen bireysel EMDR seanslarına toplam 65 Suriyeli çocuk katılmıştır. Grup çalışmaları minumum 3 maksimum 8 çocukla gerçekleştirilmiştir. Her bir seans ortalama 80 dakika sürmüştür. Grup terapilerinin ardından gerçekleştirilen bireysel seansların sayısı 2 ile 4 arasında değişmiştir. Terapiler Maltepe Belediyesi Cumhuriyet Bilim ve Düşler Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir.

Projemizin Sonuçları:

EMDR terapilerin tamamlanmasından yaklaşık 1 ay sonra yapılan son-testler ulaşılan başarıyı istatistiklerle gözler önüne sermiştir:
– Terapiye katılan Suriyeli çocukların %85’inde travma sonrası stres bozukluğu seviyelerinde azalma görülmüştür.
– Terapiye katılan Suriyeli çocukların %52’sinde travma sonrası stres bozukluğu belirtileri ortadan kalkmıştır.
– Terapiye katılan Suriyeli çocukların %65’inde psikolojik iyi oluş halinde yükseldiği görülmüştür.
– Terapiye katılan Suriyeli çocukların %54’ünün major depresyon düzeylerinde azalma görülmüştür. 

 

Psikososyal destekle sağlanan söz konusu başarıların yanı sıra, eğitim odaklı pek çok örtük hedefe de proje sayesinde ulaşılmıştır:
– Suriyeli çocukların okullaşma oranında geçen yıla göre %100 artış sağlanmıştır.

– Çalıştığı için okula gidemeyen 14 Suriyeli çocuk için haftasonu okuma-yazma kursu açılmıştır.

– Bayram ziyaretleri kapsamında Küçükyalı Sevgi Evleri’ndeki çocuklara ve 12 Suriyeli aileye ziyaretler gerçekleştirilmiş ve çocuklara hediyeler verilmiştir.

– Suriyeli ve Türk çocukların birlikteliğini vurgulamak ve Suriyeli çocukların kültürel entegrasyonu desteklemek amacıyla Türk- Suriyeli 150 çocuğun katıldığı iliçi geziler düzenlenmiştir.