Maltepe İlçesi Suriyeli Kardeşlerinin Yarasını Sarıyor

Maltepe Kaymakamlığı tarafından geliştirilen ve yürütülen, Maltepe Belediyesi ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından desteklenen “Maltepe İlçesi Suriyeli Kardeşlerinin Yarasını Sarıyor: Suriyeli Çocukların Travma Sonrası Stres Bozukluklarının Teşhis ve Tedavisi Projesi” ile ilçemizde ikamet etmekte olan 6-17 yaş grubu 354 Suriyeli mülteci çocukta, maruz kaldıkları savaş ve göç yaşantılarına bağlı olarak ortaya çıkabilecek post-travmatik stres […]


Maltepeli Gençler AGH ile Artık Avrupa’da

“European Voluntary Service” (EVS) ya da Türkçe adıyla Avrupa Gönüllü Hizmeti (AGH), 17-30 yaş arası gençlerin tercihen Avrupa ülkelerinden birinde veya Avrupa’ya komşu ülkelerde 2-12 ay süreyle kamu yararına sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü olarak çalışmasını ve bu yolla kendisini geliştirmesini amaçlayan bir AB Gençlik Programı’dır. Kaymakamlığımız proje koordinatörü ve gönderen kurum olarak Avrupa Birliği Ulusal Ajansı tarafından […]


Terrarum Orbis (Yeryüzü Dünyamız ve Mülteciler) Belgesel Çalışması Maltepe’de Başlıyor

Türkiye’den Maltepe Kaymakamlığı, Fransa’dan Pistes Solidaires Meditarranee, İngiltere’den Balik Arts, İtalya’dan Progetti Europei di Coperazione, Yunanistan’dan Sillogos Filon Xeno ve Macaristan’dan Villagjaro Onkentes Nonprofit KFT‘nın proje ortaklığında yürütülen “The Terrarum Orbis” (Yeryüzü Dünyamız ve Mülteciler) Avrupa Birliği Erasmus+ KA1 projesi İtalya Ulusal Ajansı tarafından kabul edilmiştir. Proje kapsamında, mülteci-göçmen gençlerle diğer gençlerden oluşan karma grup 18-25 yaş […]


Maltepe’de Liseden Üniversiteye Gençler Birlikte

Maltepe Üniversitesi Rektörlüğü ile bu sene protokolünü ikinci kez yenilediğimiz “Liseden Üniversiteye Gençler Birlikte” okul terkini önleme projesinde, üniversite öğrencileri (psikoloji bölümü lisans öğrencileri) lisedeki akranlarıyla ortak faaliyet atölyelerine katılmaktadır. Disiplin ve devam problemleri nedeniyle “sorunlu öğrenci” olarak tanımlanan onlarca öğrenciye, söz konusu kültürel ve sanatsal atölye faaliyetleri aracılığıyla mutlu, üretken ve yaratıcı bireyler olabilmeleri için okul ortamında […]