Kaymakamlığımızın koordinatörlüğünde, Maltepe Üniversitesi Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar (SOYAÇ) Derneği, Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Maltepe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Maltepe Tesislerinin ortaklığında yürütülecek “Bağımlılıkla Mücadelede Spor ile Psikososyal Gelişim Modeli” projemiz, İstanbul Çocukları Vakfı’nın 20.12.2017 tarih ve 236/04 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

Bağımlılıkla Mücadele İçin Bütünleşik Bir Program Önerisi

Bağımlılıkla mücadelede önleyici müdahalelerin erken yaşta gerçekleştirilmesinin söz konusu müdahalenin etkililiği ve kalıcılığı açısından büyük önem arz ettiği bilinen bir gerçektir. Bilimsel çalışmalar ve mevcut literatür, yürütülecek mücadele faaliyetlerinde bilinçlendirme etkinliklerinin ötesine geçilmesi gerektiğini; ve bu amaca yönelik olarak:

  1. Etkinlik temelli programların uygulanması,
  2. Gençlerin kendi değerlerini ve ifade tarzlarını oluşturmalarına müsaade edilmesini,
  3. Edinilen kazanımların akranlar arası diyalog ile içselleştirilmesinin gerekliliğine işaret etmektedir.

Dolayısıyla bağımlılıkla mücadelede gençlerin bedensel ve zihinsel anlamda aktif olarak sürece dahil oldukları bütünleşik bir mücadele programına ihtiyaç duyulduğu açıktır. Bu minvalde, Kaymakamlığımız tarafından geliştirilen “Bağımlılıkla Mücadelede Spor ile Psikososyal Gelişim Modeli” ile söz konusu ihtiyaca karşılık gelecek bir program önerisi sunulmaktadır.

Projenin Bilimsel Temeli

Erken ergenlik dönemindeki gençlerin madde bağımlılığı üzerine yapılan araştırmalar alkol ve tütün bağımlılığında yaş ortalamasının her geçen yıl düştüğü gözlenmektedir. Özellikle madde bağımlılığı vakalarında psikolojik, sosyal, bağlamsal ve ailevi faktörler olmak üzere 4 kategorik etkenin madde bağımlılığının yordayıcısı olduğu bilinmektedir.

Güncel araştırmalar gençlerin bağımlısı oldukları zararlı maddelerden arındırılması (i.e. detoksifikasyon) veya henüz bağımlı olmadan bu konuda önleyici tedbirlerin alınması süreçlerinde zihinsel arınma kadar bedensel arınmanın da önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Bilimsel araştırmalar psikososyal aktivitelerle desteklenen spor faaliyetlerinin madde bağımlılığını ikame edebilecek alternatif ama olumlu bir bağımlılık oluşturabildiğini göstermektedir.

Pekiyi Biz Ne Yapacağız?

Bu projenin temel amacı, 11-15 yaş grubundaki çocuklar için “akran danışmanlığı” yoluyla spor ile psikososyal desteği bütünleştiren önleyici bir müdahale programını hayata geçirmektir. Proje faaliyetlerimiz  şu alt-amaçlara ulaşılması için gerçekleştirilecektir:

  1. Çocuklarımızı madde bağımlılığına sevk eden ana nedenlerden biri olarak görülen “güvenli bağlanma eksikliğini” gidermek için üniversitedeki gençlerle ortaokuldaki küçük kardeşleri arasında bir akran danışmanlığı sistemi geliştirmek.
  2. Çocuklarımız için alternatif spor dallarında (okçuluk, hentbol, atletizm, tenis) faaliyet gösterecek bir spor kulübü kurarak, çocukların bedensel gelişimini ve sosyal aidiyet hislerini kuvvetlendirmek.
  3. Uygulanacak bütünleşik önleyici müdahale yaklaşımının etkililiğini ortaya koyacak bilimsel bir araştırma çalışması yürütmek.

Proje Takvimi

Kaymakamlığımız ve proje ortağı kurum temsilcilerinden oluşan Bağımlılıkla Mücadele proje yürütme kurulu önümüzdeki hafta ilk toplantısını gerçekleştirerek çalışmalara başlayacaktır. Yaklaşık 1 yıl sürecek proje faaliyetlerinin 2018 Şubat ayı içerisinde başlayıp 2019 yılı Şubat ayında tamamlanması planlanmaktadır.

Follow by Email
Facebook
Google+
http://projemaltepe.gov.tr/madde-bagimliligi-ile-mucadelede-spor-ile-psikososyal-gelisim-modeli/
LinkedIn
Instagram
kadıköy escort ataşehir escort ümraniye escort bostancı escort