Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülen Sivil Toplum Destek Programı’nda ikinci dönem başlamış olup, toplam bütçesi 3 milyon avro olan hibe programı ile sivil toplum kuruluşlarına idari ve mali sürdürülebilirlikleri, ileitşim ve savunuculuk yetenekleri, karar alma süreçlerine aktif katılımları ile şeffaflık ve hesap verebilirliklerinin desteklenmesi alanlarında destek sağlanmaktadır.

Bu alanlarda geliştirdiği projesi kabul edilen dernekler, vakıflar, federasyon ve konfederasyonlara en az 60 bin avro, en fazla 150 bin avro hibe desteği sağlanacak olup, proje son başvuru tarihi 8 Mayıs 2018 saat 17:00 olarak belirlenmiştir. Konuyla ilgili www.ab.gov.tr/51190.html adresinden ayrıntılı bilgiye ulaşılabilir.