Kaymakamlığımız tarafından geliştirilen ve yürütülen Maltepe İlçesi Suriyeli Kardeşlerinin Yarasını Sarıyor projesi kapsamında yürütülen faaliyetlerde Suriyeli çocukların post-travmatik stres bozukluğu (PTSD) teşhisi projemizde görevli bir psikiyatr hekim tarafından  gerçekleştirilmiş olup; EMDR terapisi uygulaması ilgili hekimin yönlendirmesiyle yine projemizde görevli bir klinik psikolog tarafından gerçekleştirilmiştir. Projemizde psikolojik danışmanlar PTSD tanısı almayan çocuklara psikolojik danışmanlık hizmeti vermek üzere görev almıştır.
Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.