Kaymakamlığımız tarafından düzenlenen ortaokullar arası logo tasarım yarışmasına 9 okuldan toplam 98 eser katılmıştır. Öğrencilerimizin zengin hayal güçlerini ve üstün çizim yeteneklerini yansıtan bu eserler teker teker değerlendirmeye alınmış ve incelenmiştir. Emeklerinden ötürü yarışmaya katılan öğrencilerimizin hepsine Kaymakamlığımız tarafından birer katılım belgesi gönderilecektir.

Ancak, üzülerek belirtiriz ki, yarışmaya sunulan logo tasarımlarının tamamı:

a) Maltepe’ye özgü hâlihazırda kullanılmakta olan logo ya da simgeleri merkezine alması (Ör:  Kaymakamlık logosu, Bakireler tapınağı),

b) Herhangi bir spor branşına ait simge ya da simgeleri içermesi (Ör: futbol topu, tenis raketi vb.),

c) Teknik özellikleri açısından bir logo tasarımı olarak değerlendirilmeye müsait olmamaları,

gibi muhtelif nedenlerle yarışmadan elenmiştir. Sonuç olarak hiçbir esere birincilik ödülü verilememiştir.