Avrupa Komisyonu

Türkiye Ulusal Ajansı

İstanbul Kalkınma Ajansı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği

İstanbul Çocukları Vakfı