Mülteci Çocuklar İçin Psikososyal Destek Projesi

Maltepe İlçesi Suriyeli Kardeşlerinin Yarasını Sarıyor

Maltepe Kaymakamlığı tarafından geliştirilen ve yürütülen, Maltepe Belediyesi ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından desteklenen “Maltepe İlçesi Suriyeli Kardeşlerinin Yarasını Sarıyor: Suriyeli Çocukların Travma Sonrası Stres Bozukluklarının Teşhis ve Tedavisi Projesi” ile ilçemizde ikamet etmekte olan 6-17 yaş grubu 354 Suriyeli mülteci çocukta, maruz kaldıkları savaş ve göç yaşantılarına bağlı olarak ortaya çıkabilecek post-travmatik stres […]

Erasmus+ Avrupa Gönüllü Hizmeti (AGH) Projesi

Maltepeli Gençler AGH ile Artık Avrupa’da

“European Voluntary Service” (EVS) ya da Türkçe adıyla Avrupa Gönüllü Hizmeti (AGH), 17-30 yaş arası gençlerin tercihen Avrupa ülkelerinden birinde veya Avrupa’ya komşu ülkelerde 2-12 ay süreyle kamu yararına sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü olarak çalışmasını ve bu yolla kendisini geliştirmesini amaçlayan bir AB Gençlik Programı’dır. Kaymakamlığımız proje koordinatörü ve gönderen kurum olarak Avrupa Birliği Ulusal Ajansı tarafından […]

Erasmus+ Uluslararası Belgesel Projesi

Terrarum Orbis (Yeryüzü Dünyamız ve Mülteciler) Belgesel Çalışması Maltepe’de Başlıyor

Türkiye’den Maltepe Kaymakamlığı, Fransa’dan Pistes Solidaires Meditarranee, İngiltere’den Balik Arts, İtalya’dan Progetti Europei di Coperazione, Yunanistan’dan Sillogos Filon Xeno ve Macaristan’dan Villagjaro Onkentes Nonprofit KFT‘nın proje ortaklığında yürütülen “The Terrarum Orbis” (Yeryüzü Dünyamız ve Mülteciler) Avrupa Birliği Erasmus+ KA1 projesi İtalya Ulusal Ajansı tarafından kabul edilmiştir. Proje kapsamında, mülteci-göçmen gençlerle diğer gençlerden oluşan karma grup 18-25 yaş […]

Devamsızlık ve Okul Terkini Önleme Projesi

Maltepe’de Liseden Üniversiteye Gençler Birlikte

Maltepe Üniversitesi Rektörlüğü ile bu sene protokolünü ikinci kez yenilediğimiz “Liseden Üniversiteye Gençler Birlikte” okul terkini önleme projesinde, üniversite öğrencileri (psikoloji bölümü lisans öğrencileri) lisedeki akranlarıyla ortak faaliyet atölyelerine katılmaktadır. Disiplin ve devam problemleri nedeniyle “sorunlu öğrenci” olarak tanımlanan onlarca öğrenciye, söz konusu kültürel ve sanatsal atölye faaliyetleri aracılığıyla mutlu, üretken ve yaratıcı bireyler olabilmeleri için okul ortamında […]

Bağımlılıkla Mücadelede Spor ile Psikososyal Gelişim Modeli Projesi

Maltepeli Öğrenciler Bağımlılığa Karşı Spor ile Mücadele Edecek

Maltepe Kaymakamlığı’nın proje koordinatörülüğünde, Maltepe Üniversitesi Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar İçin Uygulama ve Araştırma Merkezi (SOYAÇ), Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Maltepe İlçe Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Maltepe Tesisleri’nin proje ortaklığında uygulanacak “Bağımlılıkla Mücadelede Spor ile Psikososyal Gelişim Modeli” araştırma-geliştirme projemiz İstanbul Çocukları Vakfı tarafından sağlanan hibe ile desteklenmektedir. […]

Maltepe Uluslararası Ortadoğu Çocuk Oyunları Köyü Projesi

Kaybolan Çocuk Oyunları Maltepe’de Canlanacak

Projemiz, Türkiye ve Orta Doğu coğrafyasındaki geleneksel çocuk oyunu ritüellerinin araştırılması; oyun, oyuncak ve masalların alan uzmanı akademisyenlerden oluşturulacak bir ihtisas komisyonu tarafından yerinde keşfedilmesi ve Maltepe ilçesinde kurulacak bir çocuk oyunları köyünde keşfedilen oyunların yaygınlaştırılmasını amaçlamaktadır. Ayrıntılı proje öneri raporu (29 sayfa) 2015 yılında UNESCO Türkiye Milli Komisyonu’na sunulmuştur. UNESCO komisyonu tarafından yütürülen inceleme sonrasında projeye danışsal […]